Vaničkování Manipulace 4Newborn Baby Signs
Kojení Půjčovna Bazar E-shop

Baby Signs

Baby Signs – Znaková řeč pro batolata

V roce 1982 profesorky vývojové psychologie Linda Acredolo, PhD. a Susan Goodwyn, PhD. objevily, že děti ve věku od 10 až do 24 měsíců spontánně využívají jednoduché posunky nebo znaky k tomu, aby mohly vyjádřit slova, která ještě neumějí vyslovit.

cepice.Od okamžiku, kdy se děti narodí, začínají vnímat svět kolem sebe a proces poznání začíná. Během prvních třech let si děti vyvinou schopnosti, které mají velký vliv na porozumění důležitých konceptů a formulování hypotéz o světě, a položí základ pro jejich budoucí úspěchy ve škole a v práci. Ve třech letech jsou už plány sociálních, emocionálních a intelektuálních tendencí dítěte nakresleny. Proto je velmi důležité dětem vytvořit takové prostředí, kde mohou poznávat již od narození.

 

PROKÁZANÝ PŘÍNOS

– snižuje frustraci a vytváří pocit důvěryjeste.

– umožňuje dětem sdílet svůj svět

– upevňuje pouto mezi rodiči a dětmi
odkrývá, jak jsou děti ve skutečnosti chytré
– podporuje pozitivní emocionální vývoj
– posiluje sebedůvěru dětí
– napomáhá dětem v době, kdy se učí mluvit
– dává impulz k intelektuálnímu rozvoji

Co to vlastně je Baby Signs® znaková řeč pro batolata?

BabySigns® Program učí děti jednoduché, snadno proveditelné znaky, které jim umožní komunikaci s rodiči a ostatními, kteří o ně pečují. Jednotlivé znaky,  které se děti naučí, představují buď samostatná slova nebo jednoduché pojmy, např. „kočka“, „mám hlad“ nebo „už to stačí“.

4036Používání znaků u dětí ještě před tím, než jsou schopné mluvit, není nic nového. Většina dětí se naučí mávat na rozloučenou nebo vrtět hlavou, aby nám sdělily svůj nesouhlas. To jsou často první znaky, které se děti přirozeně naučí. Znaková řeč pro nemluvňata je program, který dětem pomůže naučit se mnohem více znaků, aby se s Vámi snadněji dorozuměly.
Děti mají přirozenou touhu komunikovat s okolím a když se naučí znaky, které jim to umožní, používají je s velkou radostí. Studie prokázaly, že děti, které se učí znakovou řeč, mnohem častěji „hovoří“ s rodiči než děti, které znakovou řeč nepoužívají. Schopnost komunikace jim také pomáhá zvýšit sebevědomí a je pro ně snadnější navazovat kontakty s okolím. A jak nám přísloví „kdo se víc ptá, víc se dozví“ napovídá, děti, které mají schopnost se ptát dříve, se také dříve dozví.

Jaký je hlavní přínos programu?

Když nemluvňata začnou používat znakovou řeč, rodiče jsou často překvapeni jak „chytré“ je jejich dítě. Dozví se, kolik toho už takhle malé děcko vnímá a jak moc si o tom všem chce „popovídat“. Tato raná komunikace mezi nemluvňaty a jejich rodiči upevní jejich vztah a napomáhá k rozvoji dítěte.

Znakování naučí batolata sdělit nám co potřebují, co cítí a co je fascinuje dlouho před tím, než můžou mluvit. Navíc znakování dodá dětem dobrý pocit ze sebe samých.  Naučí je, že přesto, že jsou malé, rozhodně nejsou  bezbranné.  Naučí se jednat s ostatními se sebevědomím a uvěří, že lidé je  mají zájem poslouchat.  Naučí se, že komunikace je základem pro vytvoření pout lásky a respektu. A hlavně se naučí, že znakování je mnohem efektivnější a zábavnější způsob komunikace než pláč.

Není používaní znakové řeči (tj. znakování) nepřirozený zásah do vývoje dítěte?

Znaky používají děti i dospělí od nepaměti. Zkuste například bez použití slov říci „ano“, „ne“, „nevím“, „je mi to jedno“, „doleva“ , „spát“ – jde to, že? Když se chcete domluvit s někým, kdo nemluví stejným jazykem, zvládnete to také často pomocí znaků. Děti učíme mávat „pá, pá“ a kývat hlavou na souhlas. Děti samy vytvářejí znaky, aby se s námi podělily o svůj svět jako například mávaní rukama jako křídly, aby nám řekly, že vidí ptáčka, nebo dýchají s otevřenou pusou a vyplazeným jazýčkem jako pejsek, aby nám sdělily, že je tam pes. Učení znakové řeči je jen další krok v přirozeném vývoji komunikace u dětí. Necháme jejich kreativitu rozvíjet při „vývoji“ vlastních znaků a navíc jim pomůžeme tím, že je učíme další znaky. Výsledkem je krásné pouto, které se vytvoří mezi nemluvnětem a rodičem, kteří si spolu báječně rozumí.

Pro koho je znakování vhodné?

Některé maminky si myslí, že znakování je jen pro ty, co nedovedou vyrozumět, co jejich batole chce. Protože s dítětem tráví celý den, tak většinou už nějak tak poznají, o co si říká. Znaková řeč nám však umožní rozumět mnohem víc. Většina toho, o čem celý den mluvíme, nemá s vyřizováním nejnutnějšího nic společného – povídáme proto, abychom se podělili o své zážitky, pocity, abychom se pobavili. A stejně je tomu tak u malých dětí. Rodiče jsou často překvapeni, že jejich dítě nezačne se znaky jako „JÍST“ nebo „MLÍČKO“, ale znaky jako „ČEPICE“ nebo „KYTIČKA“ – jasný důkaz, že i pro ně je komunikace mnohem víc, než si umět říct o to nejnutnější.

Kolik času znakování zabere?

Tohle je snad nejčastější otázka, kterou mi maminky pokládají. Dobře to znám, ať máme jedno nebo víc dětí, času není nazbyt. Výhodou znakování je, že to vlastně nezabere žádný čas navíc. Poté, co se naučíte, jak na to, se znakování stane součástí každodenních aktivit a není třeba si na to vyhradit čas navíc. Dokonce to čas ušetří. Když si dítě umí říct, co chce, tak všechno jde snadněji. A jak dlouho to trvá se naučit, jak na to? Možností je několik, můžete si koupit a přečíst knihu, nebo vyhledat informace na internetu, což může zabrat dost času, nebo se můžete zúčastnit Semináře pro rodiče o Baby Signs programu. Seminář trvá dvě hodiny a naučí vás vše potřebné, abyste mohli znakovou řeč vaše dítě hned začít učit.

A co tatínkové a znakování?

Každý tatínek má samozřejmě jiný přístup, ale často slýcháváme, že zejména tatínkové, kteří často tráví mnoho času v práci, jsou nakonec největšími propagátory znakování. Je to proto, že zaneprázdněný tatínek má větší problémy se s nemluvnětem domluvit. Často přijde domů po dlouhém dni a batole se snaží o něco si říci, ale tatínek, který s ním netráví tolik času jako maminka, nepochopí, co chce. Nastoupí kňourání a někdy i slzičky a tatínek už volá maminku, aby pomohla „přetlumočit“, co to dítě chce. V okamžiku kdy se dítě naučí znakovou řeč, se snadno s tátou domluví a jejich vztah zesílí.

A co starší sourozenci a znakování?

Znakování je vítaným pomocníkem při sbližování sourozenců. Často to pomůže překonat žárlení a pocity méněcennosti z toho, že rodiče věnují čas batoleti. Starší dítě se snadno znaky naučí a může malého sourozence znaky učit.  Dítě pak pociťuje hrdost a zvyšuje si sebevědomí.

Učím mé batole už cizí jazyk, nepoplete ho to, když přidáme znaky?

Naopak, znaky vytvoří jakýsi most mezi oběma jazyky. V Americe je běžné, že děti vyrůstají v tzv. dvojjazyčných domácnostech, takže tato otázka byla také zkoumána a výsledek je potěšující. Znaky dětem pomůžou spojit si význam dvou odlišných slov s jedním znakem a pochopí tak, že jednotlivé pojmy mohou být vyjádřeny různými zvuky (slovy).

Kdy je nejlepší se znaky začít?

Začít můžete prakticky kdykoliv, než se dítě naučí mluvit, nebo v době, kdy už zná několik slov, ale stále ještě není schopno hovořit o všem, co ho zajímá. Děti se naučí první znaky nejdříve tak kolem desátého měsíce věku a většina dětí začíná užívat znaky kolem prvních narozenin.

Když dítě umí znaky, neoddálí to motivaci se naučit mluvit?

Tohle byla jedna ze základních otázek, které si doktorky Acredolová a Goodwynová položily při svých studiích. Odpověď byla jednoznačná – je tomu právě naopak. Děti, které znaky používají, rychle předběhnou své vrstevníky ve schopnosti se vyjadřovat. Často se znakování přirovnává k učení chození. To, že se dítě naučí lézt, ho také neodradí od toho, aby se naučilo chodit, ale naopak ho to k chůzi motivuje.

Je Program Baby Signs® vhodný pro děti s opožděným vývojem řeči?

Tak tohle byla otázka, kterou si položila psycholožka Catherine Brownová, a z publikovaných výsledků její práce vyplývá, že používání Programu Baby Signs je užitečným zásahem pro děti s opožděným vývojem řeči.  V porovnání se skupinou dětí, které znakovou řeč Baby Signs nepoužívaly, znakující děti s opožděným vývojem řeči dohnaly své vrstevníky ve vývoji řeči mnohem dříve. Je však třeba rozlišovat děti s opožděným vývojem řeči, které začínají později mluvit, ale řeči rozumí a děti s poruchou řeči, které nejen, že nemluví, ale také řeči nerozumí.

Existují ještě jiné programy znakování pro miminka?

Ano. Od doby, kdy profesorky vývojové psychologie Acredolo a Goodwyn znakování s miminky v roce 1982 objevily a výsledky výzkumu publikovaly, uplynula už více než dvě desetiletí. Za tu dobu se na světových trzích objevilo mnoho dalších knih a materiálů o znakové řeči pro slyšící nemluvňata. Některé z nich byly vytvořeny odborníky, jiné jsou jen levnou alternativou kvalitních materiálů.

Většina ostatních programů je založena na učení dětí “čistého” jazyka pro neslyšící, ať už Amerického jazyka pro neslyšící (tzv. ASL) nebo jazyka pro neslyšící té země, ze které program pochází. Programy, které jsou založeny na výuce “čistého” jazyka pro neslyšící, uvádí jako hlavní výhodu to, že pokud dítě stále tomuto jazyku učíme, tak bude umět jeden jazyk navíc.

Dále existují programy inspirované programem Baby Signs, které nejsou vytvořeny odborníky na vývoj a výchovu dětí, ale šikovnými maminkami se zkušenostmi se znakováním s jejich vlastními dětmi.

Většina rodičů, kteří se svými dětmi znakují v Čechách i ve světě, volí program Baby Signs. Hlavním důvodem je skutečnost, že program Baby Signs je jediným programem znakové řeči pro batolata, který:

  • Byl testován na vědecké bázi
  • Byl vytvořen speciálně pro slyšící batolata
  • Byl vytvořen světově uznávanými odborníky v oblasti vývoje dětí
  • Je flexibilní natolik, že uspokojí potřeby každé rodiny

V České Republice kromě těchto důvodů rodiče ještě oceňují, že jde o jediný program, který:

  • Nabízí kvalitní výukové materiály jak pro rodiče tak pro jejich děti
  • Je vyučován certifikovanými instruktorkami, které prokázaly odbornou znalost v oblasti vývoje verbální a neverbální komunikace dětí a složily certifikační zkoušku připravenou doktorkami Acredolo a Goodwyn. Mnohé z těchto instruktorek mají navíc rozsáhlé odborné zkušenosti v oborech jako psychologie, pedagogika, logopedie, pediatrie, raná péče a vedení jiných výukových kurzů pro děti.
  • Mnohá mateřská centra nabízejí pravidelná setkání znakujících dětí, které absolvovaly kurzy Baby Signs. Rodiče se při těchto setkáních podělí o své zkušenosti a jejich děti díky tomu, že používají stejný program, si mezi sebou rozumí.

Proč je Baby Signs® program nejrozšířenějším programem znakování pro miminka ve světě?

Hlavní důvody jsou dva. Jeden je ten, že tento program byl vyvinutý pro slyšící miminka a pečlivě zkoumaný po mnoho let, takže je lépe přizpůsobený motorickým a kognitivním dovednostem dětí v tomto raném věku. Druhým důvodem je, že k programu existuje mnoho doplňkových materiálů, které přesahují rámec pouhé znakové řeči pro děti. Rodiče oceňují to, že znaková řeč se v programu Baby Signs učí jako součást raného vzdělání dětí a najdou v něm praktické rady a materiály, které jim pomáhají rozvíjet kognitivní, emocionální a motorické dovednosti svých dětí. Materiály mají vysokou odbornou a estetickou úroveň a jsou ověřeny statisíci spokojenými dětmi a rodiči z různých částí světa.

Vědecké studie

BabySigns® Program je založen na rozsáhlém studiu doktorek Acredolové a Goodwynové z Kalifornské Davis University, který byl  zaštítěn Americkými Národními Instituty Zdraví (National Health Institutes). Výsledky studií byly natolik pozitivní, že rozpoutaly  mezinárodní trend učení znakové řeči pro slyšící děti .

Během mnohaleté studie dětí od 11 měsíců věku se prokázalo, že děti ve 24 měsících mluvily v průměru jako děti, kterým je 27 až 28 měsíců, a ve 36 měsících hovořily na stejné úrovni jako ostatní děti ve 47 měsících. Děti, které prošly Baby Signs programem, měly tedy komunikační schopnosti téměř o rok napřed.

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že když doktorky Acredolová a Goodwynová tyto děti kontaktovaly po sedmi letech, zjistily, že děti, které se učily znakovou řeč, mají v průměru o 12 bodů vyšší inteligenci. Výzkum srovnával děti s podobným sociálně-ekonomickým zázemím a byl publikován v renomovaných odborných časopisech.

Radka Brejchová,
instruktorka vaničkování, Praha a blízké okolí
nezávislá certifikovaná lektorka programu Baby Signs®
laktační poradkyně
info@miminkovani.cz, 777 133 457