Vaničkování Manipulace 4Newborn Baby Signs
Kojení Půjčovna Bazar E-shop

Podmínky inzerce

Pravidla pro inzerci do Bazaru kojících potřeb

Tato služba je nabízena zdarma a je určena pouze fyzickým osobám, které nabízejí své osobní movité věci, není určena komerčnímu prodeji. Hlavním účelem této inzerce je nabídka použitých věcí, případně nových věcí, které nevyužijete, nesmí se jednat o dealerské služby, prodej na objednávku apod., kdy jako třetí osoba či dokonce přímo prodejce nabízíte výrobky nějaké firmy či zboží z obchodu.

Nabízeny a darovány mohou být pouze věci, které mají souvislost s procesem kojení – např. odsávačky mateřského mléka, kojenecké váhy, kojící polštáře, suplementory, různé další alternativní dokrmovací pomůcky (stříkačky, sondy, cévky, kádinky, lahve se lžičkou, speciální lahve aj.), kojící kloboučky, chrániče bradavek, krabice s nepoužitými prsními vložkami, gelové polštářky na prsa, formovače bradavek, Nipplette systém a další pomůcky, oblečení pro kojící matky, knihy o kojení atd. Nesmí být nabízeny léky, masti apod, které jsou na lékařský předpis a na jejichž prodej je tedy potřeba speciálních povolení.

Ke každému inzerátu je možné vložit 1 fotografii, která dokumentuje aktuální stav konkrétní věci, nesmí se jednat o tzv. ilustrační fotografii. V jednom inzerátu je možné nabízet i více věcí.

Při vkládání inzerátu se každý uživatel sám rozhodne, zda zveřejní své telefonní číslo či další kontakt na sebe nebo pouze emailovou adresu a další informace bude poskytovat na svém emailu.

Provozovatel neshromažďuje žádné osobní údaje uživatelů, zadání jména či emailu je zcela dobrovolným počinem uživatele. Při inzerci v bazaru je vhodné uvést alespoň svou emailovou adresu, ale další osobní údaje jsou již zcela dobrovolným údajem, který uživatel může veřejně poskytnout k dispozici dalším uživatelům, provozovatel je nijak nevyužívá ani neshromažďuje pro své potřeby ani nevede žádnou evidenci těchto údajů a ani je neposkytuje třetím osobám. Všechny údaje, které uživatel zadá jsou vidět veřejně na serveru a žádné jiné údaje nejsou požadovány.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

  • Užívání bazaru je pouze na vlastní riziko a odpovědnost.
  • Provozovatel a osoby spolupracující na tomto serveru, nebudou v žádném případě odpovídat za škody přímé či nepřímé jakéhokoliv druhu (včetně škod, které jsou důsledkem ušlých zisků nebo přerušení obchodů ) způsobené užíváním tohoto serveru, nebo neschopnosti užívaní tohoto serveru, jakéhokoliv webového serveru, na který odkazují tyto stránky, bez ohledu na to, zda byl či nebyl provozovatel na možnost vzniku těchto škod upozorněn.
  • Provozovatel také nezodpovídá za věcnost, správnost či pravdivost dalších odkazů, a také nezodpovídá za jakékoliv případné škody tímto užíváním vzniklé, na které se je možno připojit prostřednictvím odkazů uvedených na bazaru. Provozovatel nezaručuje optimální připojení na internetový portál. Provozovatel rovněž nezodpovídá či neručí za jakoukoliv část či obsah informací uvedených ve formě nabídky, reklamy či inzerce nebo obdobných zveřejnění, které jsou uvedeny na internetovém portálu třetími osobami.
  • Provozovatel je pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu prodávaného zboží, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím serveru nelze uplatňovat u provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.
  • Platné zákony nemusí umožňovat vyloučení či omezení odpovědnosti za náhodné či následné škody, takže tato vyloučení nebo omezení se na vás nemusí vztahovat.

V případě, že souhlasíte s výše uvedenými podmínkami, zašlete znění inzerátu vč. fotografie, ceny a Vašeho kontakt na info@miminkovani.

 

TATO SLUŽBA JE ZDARMA